Fietstocht naar Praag


Van 3 juni tot en met 22 juni 2013 heb ik een fietstocht gemaakt van Zwolle naar Praag.

Daar we in die periode vanuit de Open Kring (PKN gemeente in Stadshagen, Zwolle) juist bezig waren met een sponsoractie voor de Gouden Zon heb ik de fietstocht ook laten sponsoren. Tijdens de tocht hield ik een blog bij, zodat mijn belevenissen dagelijks gevolgd konden worden.

In totaal heb ik ca. 1500 km. gefietst, terwijl de officiële route op ca. 1250 km wordt geschat. Door het hoge water waren er nogal wat fietsroutes afgesloten, ook de overnachtingplaatsen lagen niet altijd langs de route en last but not least ben ik de weg ook nog al eens kwijt geraakt.

Hierna kunt u lezen over het sponsordoel "de Gouden Zon" en mijn dagelijkse ervaringen.

De sponsoractie heeft ruim € 1300,- opgebracht, waarvoor alle gulle gevers hartelijk dank!  

Sponsoring Gouden Zon

 

De diaconie van de Open Kring (PKN gemeente in Stadshagen van Zwolle) adopteert elk jaar een project om dit financieel te ondersteunen. Vorig jaar was dit een project in Zuid Afrika, wat  een enorm succes geworden is. Dit jaar willen we het wat dichter bij huis zoeken, namelijk een project voor de leefgemeenschap "De Gouden Zon" in Borger.

De Gouden Zon in Borger is een leefgemeenschap en zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis.

Het echtpaar Jos en Anneke van Loon zijn de initiatiefnemers van De Gouden Zon. Beide hebben meer dan 35 jaar ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking.

De leefgemeenschap bestaat uit huisgenoten en assistenten (groepsleiders) die met elkaar leven in een woonboerderij met twee bijgebouwen op een prachtige plek aan de rand van Borger. Met elkaar wordt gekookt, gegeten, boodschappen gedaan en gezongen.

Er wordt gestreefd van relaties van mens naar mens. Professionele hulp is daarbij onmisbaar, dit betekent dat er 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.

Voor ieder wordt gezocht naar een zinvolle dagbesteding. Bijvoorbeeld werken in een bedrijf in het dorp, bezoeken van een dagverblijf of werken in groene dagbesteding rondom de boerderij.

Integratie in de maatschappij is belangrijk, men bezoekt de dorpswinkels, de markt en maakt zoveel mogelijk deel uit van het sociale dorpsleven.

Op het terrein van de leefgemeenschap De Gouden Zon wordt 5 dagen per week van 9.00 tot 16.00 uur "groene" dagbesteding aangeboden aan mensen met een verstandelijke beperking.

Onder leiding van een activiteitenbegeleider vinden op het terrein van ca. 5 ha en de werkruimte een gevarieerd aanbod van werkzaamheden plaats die met tuinieren of de boerderij te maken hebben.

Enkele van deze activiteiten zijn: onderhouden van verschillende tuinen, onderhoud van terrein zoals paden schoonmaken, bomen snoeien en grasmaaien, verzorging van kleinvee zoals geiten, paarden en konijnen.

Voor het maaien van het gras beschikken ze over een gemotoriseerde grasmaaier, die op instorten staat.

Het doel van ons project is dan ook heel concreet de aanschaf van of een bijdrage aan een nieuwe grasmaaier.

Dit willen we bereiken door een aantal projecten uit te voeren in de periode medio februari tot medio september 2013 en een aantal doorlopende acties.

De doorlopende acties zijn:

1.    het verzamelen van emballagebonnetjes van lege flessen

2.    het verzamelen van lege inktpatronen

3.    het verzamelen van afgedankte mobieltjes

4.    de opbrengst van de rijbewijskeuringen voor 70 plussers door Frits Cleveringa

 

De projecten zijn:

1.    Sponsorloop op eerste Pinksterdag

2.    Rommelmarkt/ fancy fair in juni?

3.    Gezamenlijke maaltijd in de kerk tijdens de startzondag (15 september)

4.    voordeelbonnen winkelcentrum Stadshagen

5.    slopen van afgedankte Pc's

6.    sponsoring fietstocht Praag (3 juni - 22 juni)

 

Op www.gouden-zon.nl kun je meer informatie vinden.

Voor de dagelijkse belevenisen en beslommeringen ga naar dagtochten Praag

Terug naar bijzondere gebeurtenisen