Startpagina Onze familie Onze voorouders De kinderen Familie reunies Bijzondere gebeurtenisen Timmertrein


Onze voorouders

Foppe Kooistra heeft in het verleden (1992) onderzoek gedaan naar de afkomst van de familie Timmerman. Hij kwam in de archieven de naam van Jacob Koert Timmerman (25-5-1789 tot 30-4-1868), die nogal indruk op hem maakte.

Jacob Koert had een groot gezin, was landbouwer, hulpprediker en later dominee en was nauw betrokken bij de afscheiding van de Nederlands Hervormde kerk (onder leiding van ds. de Cock).

Ik heb van onze familie Timmerman de afkomst en relaties in onderstaand schema samengevat.

stamboom Timmerman

De vader van Jacob Koert was Koert Geerts en was timmerman van beroep.

In 1811 heeft Napoleon de Burgelijke Stand ingesteld en moest iedereen een familienaam (achternaam) aannemen. Zo is onze familienaam Timmerman ontstaan.

Foppe Kooistra schrijft over Jacob Koert Timmerman o.a. het volgende:

Het leven van Jacob Koert Timmerman.

 

Van de naam Jacob ben ik verschillende omschrijvingen tegen gekomen: Jacob Coerts, Jacob Koerts Timmerman, Jacob Koers, Jac. Koers en Jak. Koerts. Ik vermoed dat hij in Hooghalen en Hijken Jacob Coerts heeft geheten, zoals hij zijn naam zelf schrijft bij zijn eerste huwelijk.

 

Het ouderlijk gezin.

 

Jacob Koerts Timmerman is geboren op 25 mei 1789 te Hijken, zo blijkt uit de lijst van weerbare mannen. Hij is de oudste zoon van Coert Geerts en Roelofjen Jacobs.

Vader Coert Geerts is timmerman van beroep. Dit blijkt uit het Register van het Haardstedengeld, een belastingregister in Drenthe.

Wanneer een huis een haardstede, dus een stookplaats had, moest er belasting betaald worden. Er werd gekeken of men een huis had en hoe groot dat huis dan was. De "grootte" van een huis voor de aanslag aan een boer werd veelal bepaald door het vast stellen met hoeveel "Peerden hi ten Esch varende" was.

Iemand, die geen boer was maar een ambacht uitoefende moest twee gulden betalen" een als keuter en een vanwege zijn ambacht.

In het haardstedenregister staat onder Hooghalen vermeld"

1774 Coert Geerts alleen timmerman in een keuterwoning fl 2-0-0

1784 Coert Geerts met een campt en woning                    fl  2-0-0

1794 Coert Geerts als Timmerman                                    fl 2-0-0

1804 Coert Geerts, Timmerman                                        fl 2-0-0

 

Vader Coert (Koert) Geerts is geboren op 18 maart 1747 te Halen. Hij trouwt op 12 december 1773, als jg. (= jonggezel) van Nijeveen, wonende te Hijken, met Luigjen (Luigijn, Luchien) Pieters (Peters) jd. (=jongedochter) van Hijken. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:

o  Hillichje (Hillegijn), ged. 13 aug. 1774 te Hijken.

o  Luitjen, ged. 16 juni 1776 te Hijken.

o  Geert, ged. 7 dec. 1777 te Hijken.

o  Geert, ged. 9 jan. 1780 te Hijken.

o  Peter, ged. 19 aug. 1781 te Hijken.

o  Jan, ged. 29 juni 1783 te Hijken.

 

Na het overlijden van Luigjen Pieters trouwt Coert Geerts met Roelofjen Jacobs, dochter van Jacob Davids en Marchien Jans. Moeder Roelofjen is gedoopt op 13 oktober 1754 en overleden op 27 augustus 1835. Roelofjen is de tweeling zus van Lucas.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren:

o  Jacob Koerts, geb. 25 mei 1789; ged. 31 mei 1789 te Hijken

o  Jan Koerts, ged. 23 okt. 1791 te Hijken.

o  Marchien (Marechien) Koerts, ged.30 maart 1794 te Hijken.

o  Lammechien, ged. 18 dec. 1796 te Hijken.

 

De woning van Coert Geerts en Roelofjen Jacobs stond in Hooghalen, of eigenlijk in 't Middendorp, op de plaats waar nu de weg Assen-Beilen langs het spoor loopt. Op de tekening van bladzijde 17 is de woning aangegeven.

In 1811 neemt Coert Geerts de achternaam Timmerman aan, hetgeen niet verwonderlijk is, gezien zijn beroep. De acte is verloren gegaan bij de grote brand van Beilen in 1820.

 

Zijn grootouders

 

De ouders van Coert Geerts, Jacob Koerts zijn grootouders, waren Geert Frens(en?) en Luitjen Jans. In het trouwboek van Wapserveen is vermeld:

o  "11 martius 1734 Geert Frens J.g. van Wapsterveen met Luitien Jans G.D. van de Smilde op Wapsterveen onlangs hebben gewoont."

o  Zij woonden in Nijeveen en hadden 3 kinderen:

o  Frens, gedoopt 16 maart 1738.

o  Jan, gedoopt 15 dec. 1740.

o  Coert Geerts, geboren 18 maart 1747, gedoopt 26 maart 1747

o  Aeltjen, gedoopt 6 april 1752.

 

De moeder van Jacob Koerts, komt uit een groot gezin. De ouders van Roelofjen Jacobs zijn:

o  Jacob Davids en Marchjen Jansen. Zij trouwen op 30 sept. 1748 te Hijken. Marchjen Jansen komt van Swiggelte.

Het gezin bestaat uit de volgende kinderen:

o  Jan, gedoopt 25 jan. 1750

o  David, gedoopt 31 okt. 1751

o  Roelofje en Lucas, gedoopt 13 okt. 1754

o  Jacob, gedoopt 27 febr. 1757

o  Jacob, gedoopt 6 nov. 1758

o  Jannes, gedoopt 2 aug. 1761

o  Lambert, gedoopt 24 juli 1763

o  Lambert, gedoopt 5 juli 1767

o  Trijntje, gedoopt 2 april 1769

o  Roelof, gedoopt 8 okt. 1774.

 

"Jacob Davids van Swigteler en sijn huisvrouw Marechien jans" lenen diverse malen geld. Op 1 juni 1760 wordt 500 gulden geleend van mej. Kiers, weduwe van "de Hr Praedicant L. Schukking van Beylen". Op 26 mei 1783, 5 juni 1792 en 2 aug. 1804 wordt eveneens geld geleend.

Er is een uithangbord, ondertekend door ene Jacob Davids, waarop staat: Wie had dat ooit gedacht,

o  Dat men hier een schoonoord zag,

o  En nu vindt men alles hier

o  Kastelein en winkelier.

Of dit van "onze" Jacob Davids komt, is (nog?) niet bekend.

 

Jakob Koerts en zijn gezin

 

Op 12 oktober 1815 trouwt Jacob Koerts met Geesje Pieters Smit. Ze gaan in Hooghalen wonen op een boerderij. Uit het huwelijk worden 9 kinderen geboren: Koert Jacob, Pieter, Roelof, Marchje, Hendrik, Marchje, Roelof, Geesje en Roelofje. Kort na de geboorte van hun 6e kind Hendrik overlijdt Marchje, die dan 2 jaar oud is. Het jaar daarop in 1830 overlijdt eerst Hendrik, die bijna 1 jaar is geworden en drie dagen daarna Roelof, die dan een jongen van ruim 7 jaar is. Of er ziekte in het gezin is geweest, is mij niet bekend.

Gezien de leeftijd van de kinderen is dat waarschijnlijk wel het geval geweest.

In 1842 is er weer grote droefenis in het gezin. Op 23 februari wordt Roelofje geboren, doch na de drie dagen overlijdt ze. Vijf dagen later, dus acht dagen na de geboorte van Roelofje overlijdt moeder Geesje Pieters. Haar overlijden kwam niet onverwacht. Ik vermoed dan ook dat er zich bij de bevalling complicaties hebben voorgedaan. Hierover meer in het artikel "Jacob Koerts als landbouwer". Een maand later moet Jacob Koerts weer naar het kerkhof: zijn jongste dochter Geesje van bijna zes jaar is overleden.

Aan het eind van dat jaar 1842, op 24 december trouwt Jacob Koert voor de tweede keer. Zijn vrouw heet Lammigje Beens en is een dochter van Hermannes Beens en Hendrikje Lamberts. Hermannes Beens is molenaar in Hijken. Hij is een goede bekende van Jacob Koerts, want in zijn huis is ds. H. de Cock in 1835 geweest toen hij daar de kerkenraad van Hijken installeerde. Daarover later meer.

Dat Jacob Koerts enig aanzien in die tijd genoot, blijkt wel uit het feit, dat de burgemeester van Beilen, Teunis ten Have optreedt als ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Het gezin verhuisde naar Borger en daar werd 9 maanden later de eerste

dochter uit dat huwelijk geboren: Hendrikje. De burgemeester van Borger treedt op als ambtenaar van de Burgerlijke Stand en tekent de geboorteakte.

Uit dit huwelijk worden later nog 7 kinderen geboren, waaronder een tweeling: Mannus en Geesje. Geesje overlijdt na 3 weken. De andere kinderen krijgen de namen: Jacob, Lambert, Roeloffien, Geesje en Hendrik. Jacob Koerts is 72 jaar en zijn vrouw Lammigje 43 jaar, wanneer Hendrik wordt geboren.

Vier jaar later overlijdt Jacob Koerts Timmerman op een leeftijd van bijna 77 jaar.

 

 

Jacob Koerts en de Afscheiding.

 

Op de vergadering van 20 januari 1835 besloot de kerkenraad van de Hervormde Kerk te Beilen verder tot strengere maatregelen: "De kerkenraad vernomen hebbende, dat er zoogenaamde catechisaties of oefeningen welke gehouden worden door Jacob Koerts te Hijken, Leeghalen en Hooghalen bezocht worden door zulke personen uit deze en andere gemeenten die zich van de openbare godsdienstoefeningen der Herv. predikanten onttrekken, hebben goedgevonden bij dezen te bepalen, dat voornoemde Jacob Koerts provisioneel geen catechisa­ties of oefeningen meer in deze gemeente zal houden op grond dat dezelve als nadeelig voor de belangen van de gemeente door de kerkenraad beschouwd worden"

Jacob Koerts heeft het dan niet gemakkelijk: hij mag dus geen catechisaties en godsdienstonderwijs meer geven; tegelijk zit zijn voorbeeld ds. H. de Cock in de gevangenis te Groningen.

Deze zit daar gevangen van 28 november 1834 tot 26 februari 1835. Hij was op 7 november 1834 te Appingedam veroordeeld tot 150 gulden boete en 3 maanden gevangenisstraf. Op 19 en 20 november 1834 heeft hij in Smilde gepreekt en op 28 november moest hij in Groningen bij het Hoger Gerechtshof verschijnen. De avond ervoor stichtte ds. De Cock een gemeente in Groningen. Van half tien tot half vier stonden ds. De Cock en zijn ouderling R.D. Ritsema voor het hof te Groningen. Zij verdedigden hun zaak en hun onschuld, doch het vonnis werd bekrachtigd en zij werden dadelijk gevangen gezet. Terwijl ds. De Cock gevangen zat, kreeg hij te horen, dat hij afgezet was.

Inmiddels kreeg zijn vrouw inkwartiering en op 14 februari 1835 kreeg ze te horen dat ze de pastorie moest verlaten. Dit moest direct gebeuren. Zij trok bij een weduwe in Ulrum in.

Toen ds. De Cock op 28 februari 1835 uit de gevangenis kwam, ging hij naar Ulrum. Hier bleek hij niet te kunnen blijven. Hij gaat spoedig daarna naar Smilde. Op 25 maart 1835 installeert hij de kerkenraad te Hoogeveen. Op 27 maart is hij in Dwingeloo en op 28, 29 en 30 maart is hij te Beilen en Hijken, waar hij de kerkenraad installeert. De kerkenraad van Hijken bestaat uit: "ouderling Jacob Koerts Timmerman van Hooghalen en Geert Jans Timmerman van Hijken; de diakenen zijn Harm Jacobs Scheeper en Jan Wyllems Nizing beide te Hijken."

 

Jacob Koerts Timmerman, leeraar van de Christelijke Afgescheiden.

 

In juni 1835 wordt aan koning Willem een rekest gestuurd. Voor de Afgescheiden Gemeente Beilen tekenen de ouderlingen A. op't Holt en Jacob Koerts Timmerman en de diaken J. Eising en H. Schepers. Of Beilen en Hijken samen een kerkenraad gevormd hebben is niet bekend. Duidelijk is wel dat Jacob Koerts als ouderling erg actief is geweest bij het stichten van de Kerk van Beilen en Hijken.

 

Jacob Koert Timmerman; geboren 25 mei 1789 te Hijken; gedoopt 31 mey 1789 te Beilen; landbouwer, schoolmeester, hulpprediker, leraar Afgescheiden Gemeente; overleden 30 april 1866 te Hijken; zoon van Coert Geerts en Roelofjen Jacobs; getrouwd op 12 oktober 1815 te Beilen (1e huwelijk) met Geesje Pieters Smit; geboren 1 mey 1769; overl. 3 maart 1842 te Hooghalen; d.v. Pieter Hendriks en Geesje Jans; getrouwd op 24 december 1842 te Beilen (2e huwelijk) met Lammigje Beens; geboren op 7 july 1818; overleden op 29 oktober 1901 te Beilen; dochter van Hermannes Beens, molenaar, en Hendrikje Lamberts;

gewoond te Hooghalen, Hijken en Borger.

kinderen 1e huwelijk:

1. Koert Jacob, geb. 16 sept. 1816.

2. Pieter, geb. 14 sept. 1818.

3. Roelof, geb. 6 oct. 1822; overl. 3 febr. 1830.

4. Hindrik, geb. 18 dec. 1824; overl. ?

5. Marchje, geb. 17 maart 1827; overl. 16 juni 1829.

6. Hendrik, geb. 25 mey 1829; overl. 30 jan. 1830.

7. Marchje, geb. 30 jan. 1831.

8. Roelof, geb. 30 july 1833.

9. Geesje, geb. 19 aug. 1836; overl. 24 maart 1842.

10.           Roelofje, geb. 23 febr. 1842; overl. 26 febr. 1842.

 

kinderen 2e huwelijk:

1. Hendrikje, geb. 22 sept. 1843.

2. Jacob, geb. 1 july 1845.

3. Lambert, geb. 2 nov. 1847.

4. Roeloffien, geb. 25 oct. 1849.

5. Mannus en Geesje (tweeling), geb. 8 febr. 1853, Geesje overl. 26 febr. 1853

6. Geesje, geb. 7 april 1856.

7. Hendrik, geb. 19 maart 1862.

Koert Jacob Timmerman

                 ds. Koert Jacob Timmerman,

                broer van Marchje

Tot zover de bevindingen van Foppe Kooistra.

 

Onze familie stamt uit Marchje, het 7e kind van het eerste huwelijk van Jacob Koert Timmerman en Geesje Pieters Smit.

Je zou verwachten dat de familienaam Timmerman dan verloren gaat. Maar dat is niet zo want Marchje trouwt met Jan Harms Timmerman. 

In het volgende geslacht gebeurde hetzelfde. Geesje, oudste dochter van Marchje en Jan Harms Timmerman trouwt met Willem Timmerman (mijn overgrootvader).

Geesje Timmerman

Geesje Timmerman


Geesje en Willem kregen 4 kinderen: Hendrik (mijn grootvader), Jan, Roelof en Marchje. Zowel mijn overgrootouders als mijn grootouders zijn begraven op het kerkhof te Pesse.


graven Willem en Geesje     grafGeesje            graf grootouders                                                         
de graven van onze overgrootouders op de begraafplaats Pesse                                             Het graf van onze grootouders, begraafplaats Pesse

Het gezin Hendrik de Roo en Janna Ewald had eveneens 4 kinderen: Hendrikje (mijn grootmoeder), Hilligje, Hermanna en George.

Het bijzondere is dat de 4 kinderen van het gezin Timmerman allemaal getrouwd zijn met de kinderen van het gezin de Roo.

opa Hendrik    oma Hendrikje    

opa Hendrik en oma Hendrikje Timmerman

Mijn vader Willem is het derde kind van  Hendrik Timmerman en Hendrikje de Roo. Mijn ouders zijn begraven op het van kerkhof Berghuizen te Ruinerwold.

Pa Willem Timmerman    ma Timmerman    graf ouders

pa Willem en ma Klaziena Timmerman                                            graf van pa en ma op kerkhof in Berghuizen

Meer informatie kunt u vinden op de site: http:/www.antenna.nl/~hzomer

 

Stamboom familie ten Cate

 

Het geslacht ten Cate - ten Kate is uitgezocht door een familielid van ten Cate en in boekvorm uitgebracht: Genealogie van het geslacht ten Cate - ten Kate van 1698 - 1974, samengesteld door K. van Dijken - ten Cate en uitgebracht door drukkerij Dijkhuis BV (Seggers & Zoon) Sappemeer.

De ten Cate's zijn van oorsprong Doopsgezind en komen uit Zwitserland en hebben zich gevestigd in Groningen en Overijssel.

De ten Cate's hadden een heus familiewapen met centraal een springend hert, aan de zijkantenbladvorm en aan de bovenkant een banier met daarop een ster.

De betekenis van het familiewapen werd ontleend aan Psalm 42: 't Hijgend hert der jacht ontkomen.

 familiewapen

familewapen van de ten Cate's

Ook van de familie ten Cate heb ik de afkomst en relaties in een schema samengevat:

stamboom ten Cate

De oudste bekende voorvader was Gerrit ten Cate (I: eerste geslacht), geboren in Wutten Munsterland en getrouwd met Feupke Jans van Ketenkamp, geboren in 't Stift van Osenbrugge. Zij hadden 6 kinderen, waarvan de oudste Abraham onze voorvader is.

     Abraham (II) is geboren in 1699 en getrouwd op 9-1-1733 met Annigjen Boer, geboren in 1703 in Zwitserland. Abraham was landbouwer in Sappemeer. Beiden zijn in Sappemeer overleden (datum onbekend).

 

Abraham ten Cate (II) en Annigjen Boer hadden ook weer 4 kinderen, waarvan de oudste Gerrit onze voorvader is.

     Gerrit ten Cate (III) is geboren in 1734, overlijdensdatum niet bekend. Op 16-6-1766 is hij getrouwd met Jantje Withaar.

 
Gerrit ten Cate (III)en Jantje Withaar hadden eveneens 4 kinderen, waarvan de tweede Abraham onze voorvader is.


Abraham (IV) is geboren in 1769 en overleden op 16-7-1827. Hij was landbouwer te Sappeeer en is gehuwd op 27-5-1791 met Anje Schrijfsens, geboren in maart 1766 en overleden op29-8-1828.

 
Abraham ten Cate(IV) en Anje Schrijfsens hebben 8 kinderen gehad, waarvan de vierde Hendrik onze voorvader is.

Hendrik (V) is geboren op 20-9-1797 en overleden op 15-3-1853. Op 14-5-1825 is hij getrouwd met Klaasziena Kamphuis, geboren op 30-9-1803 en overleden op 26-5-1876

 
Hendrik ten Cate(V) en Klaasziena Kamphuis hadden 5 kinderen, waarvan de vijfde Harm onze voorvader (overgrootvader) is.

 

Harm ten Cate (VI) is geboren op 21-9-1841 te Sappemeer en overleden op 5-3-1929 te Smilde. Hij was gehuwd met Trijntje Venema, geboren op 31-5-1842 te Scheemda en overleden op 18-2-1916 te Smilde. Harm ten Cate was schipper van beroep en woonde in Sappemeer, later landbouwer in Smilde.

  

Harm ten Cate (VI), en Trijntje Venema hebben 10 kinderen gehad, waarvan de negende Gerrit onze grootvader was.

Gerrit (VII) is geboren op 6-6-1884 te Smilde en overleden op 12-4-1972 te Smilde. Hij is gehuwd op 22-4-1910 met Margje Haveman, geboren op 8-6-1883 te Smilde en overleden op 25-10-1964 te Smilde.

 

Gerrit ten Cate (VII) en Marchje Haveman hebben 7 kinderen gehad:

1.   Trijntje, geboren op 25-9-1910 te Smilde en overleden op ?? te Smilde. Gehuwd op 28-4-1934 met Aaldert Feijen, geboren op 14-12-1907 te Smilde en overleden op 25-12-1990 te Smilde.

2.   Jan, geboren op 20-11-1911 te Smilde en overleden op 26-2-1979 te Ermelo. Gehuwd op ?? met Klaasje Knol, geboren op 7-2-1912 te Staphorst en overleden op ?? te Ermelo.

3.   Jantje, geboren op 4-7-1913 te Smilde en overleden op 22-9-1999 te Ruinerwold. Gehuwd op 21-6-1941 met Jan Feijen, geboren op 15-12-1911 te Smilde en overleden op 19-8-1987 te Ruinerwold.

4.   Harm, geboren op 1-9-1915 te Smilde en overleden op 4-2-1918 te Smilde.

5.   Klaziena (VIII), geboren op 3-6-1917 te Smilde en overleden op 21-1-2012 te Ruinerwold. Gehuwd op 9-11-1945 met Willem Timmerman, geboren op 23-1-1920 te Kraloo en overleden op 24-3-1994 te Ruinerwold.

6.   Grietje, geboren op 17-2-1920 te Smilde en overleden op ?? te Giesenburg. Gehuwd op 13-9-1946 met Hendrik Timmerman, geboren op 15-3-1920 te Ruinerwold en overleden op 11-12-1984 te Giesenburg.

7.   Harm, geboren op 19-9-1923 te Smilde en overleden in juli 1945 te Ruinerwold.

 

Klaziena ten Cate (VIII) en Willem Timmerman hebben 7 kinderen:

1.   Hendrik (Henk), geboren op 18-6-1947 te Meppel

2.   Klaziena (VIII), geboren op 3-6-1917 te Smilde en overleden op 21-1-2012 te Ruinerwold. Gehuwd op 9-11-1945 met Willem Timmerman, geboren op 23-1-1920 te Kraloo en overleden op 24-3-1994 te Ruinerwold.

6.   Grietje, geboren op 17-2-1920 te Smilde en overleden op ?? te Giesenburg. Gehuwd op 13-9-1946 met Hendrik Timmerman, geboren op 15-3-1920 te Ruinerwold en overleden op 11-12-1984 te Giesenburg.

7.   Harm, geboren op 19-9-1923 te Smilde en overleden in juli 1945 te Ruinerwold.

 

Klaziena ten Cate (VIII) en Willem Timmerman hebben 7 kinderen:

1.   Hendrik (Henk), geboren op 18-6-1947 te Meppel

2.   Gerrit, geboren op 13-3-1949 te Meppel

3.   Harm Jan, geboren op 2-5-1951 te Ruinerwold

4.   Hendrikje (Hennie)geboren op 2-12-1953 te Ruinerwold

5.   Marry, geboren op 15-8-1958 te Ruinerwold

6.   Mathilde Geja (Mathilde), geboren op 27-2-1960 te Ruinerwold

7.   Willem Hendrik (Wim), geboren op 16-6-1962 te Ruinerwold