Startpagina Modelspoor Modelauto's Baanontwerp Integraal


Autobaanontwerpmodelauto's
auto's
basis auto's
autobaanontwerp
voorwaarden1
voorwaarden2
voorwaarden3
UCCI interface
communicatie auto'sHet wegennet bestaat uit 18 blokken, zoals weergegeven in onderstaande figuur. De blokken zijn aangegeven door een rechthoek met een punt met daarin een bloknummer.

Aan het eind van een blok en soms aan het begin van een blok is een reedrelais (rode puntjes, aangegeven door r1 tot en met r22) gemonteerd om de positie van de auto te kunnen bepalen. Het reedrelais wordt aangetrokken als de auto met het magneetje het relais passeert. De reedrelaisworden ingelezen door de UCCI.

De configuratie bestaat uit een rotonde (de blokken 08, 09 en 10). De rotonde heeft een aansluiting op een 2 baansweg (weg met tweerichtingen verkeer) met de blokken 11 en 15. Tussen de blokken 09, 10 en 11 zit een wissel W2. Dit betekent dat een auto komend van blok 09 kan afslaan naar blok 11 of doorgaat op de rotonde naar blok 10, één en ander afhankelijk van de stand van de wissel. Verkeer komend uit blok 15 slaat altijd rechtsaf de rotonde op naar blok 10, mits dit blok vrij is.

Tussen blok 11, 12 en 16 is eveneens een wissel W3 aangebracht, zodat het verkeer rechtdoor kan gaan naar blok 12 of af kan slaan naar blok 16.
Aan het eind  van zowel blok 12 als  blok 16 is een spoorwegovergang. Is het spoor bezet of het daaropvolgende blok dan moet het voertuig stoppen. De centrale weet door het aanspreken van respectievelijk de reedrelais r12 en r16 waar het voertuig zich bevindt.


 
ontwerp autobaan
Autobaan

Voor de blokken 13 en 17 en de blokken en 14 en 18 geldt een identiek verhaal.

Opmerking: bij wissel W3 staat rechtsaf en bij de overgang van blok 14 naar blok 15 staat links af. Dit klopt in de praktijk wel maar tekentechnisch niet. Zou je het tekentechnisch kloppend willen maken dan  zou de hele tweebaansweg omgeklapt moeten worden naar boven.

Verder is er een  éénbaansweg, die via wissel W1 aangesloten is op de rotonde. Deze éénbaansweg bestaat uit de blokken 01 tot en met 07.
Blok 07 is een bijzonder blok: een lift. Het hoogteverschil tussen de éénbaansweg en de rotonde is dusdanig dat dit alleen met een lift te overbruggen is. Dit brengt wel weer specifieke voorwaarden met zich mee.
Een auto in blok 6 moet wachten tot de lift vrij is. De lift is vrij als er geen andere auto inzit en de lift staat boven. Als de lift vrij is rijdt de auto blok 7 binnen en stopt daar. Vervolgens gaat de lift naar beneden en de auto kan de rotonde oprijden als deze vrij is.

Het principe is dat in één blok gelijktijdig maximaal 1 auto mag rijden. Hiervoor zijn technische voorzieningen gemaakt om dat te realiseren.
Zoals al eerder vermeld bevat elk blok aan het eind een reedrelais. Als een auto een blok verlaat dan 'weet' het systeem dat het verlaten blok vrij is en dat het ingereden blok bezet is.
Bij een aantal blokken (blok 1, 11, 15 en 16) is eveneens aan het begin van het blok een reedrelais gemonteerd. Dit is noodzakelijk daar na een afslag extra functies gerealiseerd moeten worden (bijvoorbeeld knipperlichten uit).
In het voorwaardenschema op de sites voorwarden 1, voorwaarden 2 en voorwaarden 3 is dit in de vorm van een flow diagram uitgewerkt.Terug naar basis auto's