Startpagina Modelspoor Modelauto's Baanontwerp Integraal


Baanontwerpbaanontwerp
onderbouw
railplan
blokstructuur
wegenplan
station
lift
sceenery


Bij het baanontwerp komen meerdere aspecten aan de orde. Allereerst moet nagedacht worden over de onderbouw, de tafel waarop de baan en de omgeving vorm gaat krijgen.

De afmetingen van de baan wordt mede bepaald door de beschikbare ruimte en de baan moet overal binnen handbereik beschikbaar zijn. Dit komt in de onderbouw ter sprake.

Vervolgens wordt het railplan voor de treinen behandeld en het wegenplan voor de auto's.

Het station moet nog gebouwd worden. Wel zijn er ideën om het station te doen lijken op het station van mijn stad Zwolle.

In het wegenplan heb ik een lift gebouwd vanwege het hoogteverschil van de weg over de bergen met de aansluiting op de rotonde in het dorp in het dal.
Dat is een bijzonder project geweest, dat extra aandacht verdiend.

Tot  slot wordt stilgestaan bij de omgeving en de gebouwen. Informatie hierover vindt u onder sceenery.