Startpagina Modelspoor Modelauto's Baanontwerp Integraal


Basisschema auto'smodelauto's
auto's
basis auto's
autobaan ontwerp
voorwaarden1
voorwaarden2
voorwaarden3
UCCI interface
communicatie auto's
Op deze site wordt het basisprincipe van de modelauto's uit de doeken gedaan.

Uitgangspunten voor de modelauto's zijn:
  1. draadloze communicatie van centrale naar voertuig via elektromagnetische signaaloverdracht
  2. de weg wordt uitgerust met een zendsysteem
  3. de decoder stuurt motor, verlichting en eventueel andere functies
  4. overal communicatie naar de auto
  5. opdrachten worden real time naar de auto gestuurd
  6. detectie van passage van een voertuig
  7. een centrale zorgt voor aansturing van het zendsysteem en het inlezen van positiemeldingen
  8. een PC met software zorgt voor de besturing van het wagenpark 

   

Tot nu toe gebruik ik alleen modelauto's van Faller.Deze auto's zijn uitgerust met een oplaadbare accu. De accu levert de energie voor een motor, die via een tandwieloverbrenging de achteras aandrijft.
De vooras heeft een stuurinrichting met daarop een magneetje gemonteerd. In het midden van de rijbaan is een magneeetstrip gemonteerd.
Als de auto op de rijbaan wordt geplaatst volgt de auto de magneetstrip.
De Fallerauto wordt omgebouwd en voorzien van een MCC controller, voor en achterverlichting, remlichten en richtingaanwijzers.
Langs de magneetstrip wordt aan beide zijden een signaaldraad gelegd, die in een lus wordt aangestuurd door de UCCI. De UCCI is het centrale systeem dat 2 zendlussen kan aansturen van maximaal 40 meter weglengte en 128 terugmeldcontacten (reedrelais) kan inlezen. Het terugmeldcontact geeft aan waar het voertuig op dat moment is.
In figuur 1 is het UCCI systeem schematisch weergegeven
.


Ucci systeem                
Fig. 1: Het systeem met UCCI                                                                                                                          

De eigenschappen van deUCCI zijn:

In figuur 2 is aangegeven hoe de signaaldraden bij een tweerichtingen weg moeten worden gelegd. De UCCI pompt een stroom door de signaaldraaden met daarop het commandosignaal gesuperponeerd voor de MCC controller. De richting van de stroom aan weerszijden van de magneetband moet altijd tegengesteld zijn en de richting van de stroom in de naast elkaar liggende signaaldraden van de verschillende rijbanen moet altijd gelijk zijn. Dit is even een gepuzzel om dat voor een complexer baansysteem voor elkaar te krijgen.

In figuur 3 is het magnetisch veld van de signaaldraden weergegeven. Hierin is te zien dat de richting van het B-veld tussen beide signaaldraden elkaar versterkt (de rode en blauwe pijlen). Als de richting van de stroom in beide signaaldraden identiek zou zijn, zouden de corresponderende B-velden elkaar verzwakken.  Dit is ook de reden dat de stroom in beide signaaldraden  van één rijrichting tegengesteld moet lopen. De stroom in de dichts bijliggende signaaldraad van de andere rijrichting heeft dezelfde richting, waardoor de B-velden tussen deze draden elkaar tegenwerkt en de verstorende invloed over en weer minimaaal zal zijn. Onder de auto is een spoeltje gemonteerd dat gevoed wordt door het B-veld.
Als het adres van het commando overeenkomt met het adres van de auto zal betreffende MCC controller de daaropvolgende commando's uitvoeren. Dit is afhankelijk van het programma. Bijvoorbeeld stoppen, linker of rechter richtingaanwijzer, verlichting aan of uit, remlichten aan enz. enz.


signaaldraad voor commando's                EM veld
Figuur 2: Signaaldraden bij een twee richtingen weg                                    Figuur 3: Magnetisch veld ten gevolge van stroomsturing door de signaaldraden

In figuur 4 en 5 zijn de aansluitingen op de MCC controller aangegeven. Links de aansluiting van de motor, de luchtspoel en de batterij en rechts de aansluiting op de verlichting (4 knipperlichten, 2 achterlichten en 2 koplampen).


MCC1                MCC2
Figuur 4: Schematische weergave van de MCC controller                           Figuur 5: Schematische weergave van de MCC controller


Uiteindelijk wil ik de UCCI aansluiten op de PC met het programma Koploper. Koploper kan dan geïntegreerd de treinbaan en de autobaan aansturen. Zoals al eerder vermeld wordt de positie van de auto bepaald door het sluiten van een reedrelais (door het magneetje op de stuurinrichting van de auto). Afhankelijk van de positie kan het systeem commando's genereren voor bestemde auto.
Afhankelijk van het wegenplan moeten dan voorwaarden worden ingesteld om betreffende auto naar de juiste bestemming te begeleiden.
In autobaan ontwerp wordt de uiteindelijke autobaan besproken en op de sites voorwaarden 1 tot en met voorwaarden 3 de bijbehorende voorwaarden in de vorm van een flow diagram.


Terug naar modelauto's