Startpagina Modelspoor Modelauto's Baanontwerp Integraal


Communicatie met modelauto'smodelauto's
auto's
basis auto's
autobaanontwerp
voorwaarden1
voorwaarden2
voorwaarden3
UCCI interface
communicatie auto's

Zoals in basissysteem auto's al
is aangegeven hoe de signaaldraden bij een tweerichtingen weg moeten worden gelegd. De UCCI pompt een stroom door de signaaldraaden met daarop het commandosignaal gesuperponeerd voor de MCC controller. De richting van de stroom aan weerszijden van de magneetband moet altijd tegengesteld zijn en de richting van de stroom in de naast elkaar liggende signaaldraden van de verschillende rijbanen moet altijd gelijk zijn. In basisschema auto's is hierover uitleg gegeven. Dit is even een gepuzzel om dat voor een complexer baansysteem voor elkaar te krijgen.
Voor een rondgaande tweerichtingen weg kan dat opgelost worden, zoals aangegeven in figuur 1.

 

    

signaaldraad
Figuur 1: signaaldraden voor een rongaande tweerichtingen weg


Voor mijn situatie heb ik het opgelost conform figuur 2.

auto baan
Figuur 2: Configuratie van de signaaldraden langs de autobaan.


De signaaldraden zijn in rood aangegeven en de pijl geeft de richting aan.
De signaaldraad begint links boven en volgt blok 01, rond de rotonde en gaat vervolgens langs de blokken 07 tot en met 02.  
Daarna terug aan de andere kant van de magneetstrip langs de blokken 02 tot en met 07, langs de binnenkant van de rotonde enz. enz.
Uiteindelijk komt de signaaldraad weer terug bij het vertrekpunt linksboven in de figuur.
Onder de auto is een spoeltje gemonteerd dat gevoed wordt door het B-veld.
Als het adres van het commando overeenkomt met het adres van de auto zal betreffende MCC controller de daaropvolgende commando's uitvoeren. Dit is afhankelijk van het programma. Bijvoorbeeld stoppen, linker of rechter richtingaanwijzer, verlichting aan of uit, remlichten aan enz. enz.
Zoals op de workshop is aangegeven moet de montage van het spoeltje aan de volgende voorwaarden voldoen:
In baanoverzicht kom ik tot de conclusie dat de totale lengte van mijn autobanen (enkelbaaans gemeten) ca. 14,5 meter is.
Dus de totale lengte van de signaaldraad is ca. 29 meter. Dit is voor de Ucci geen probleem, die een lengte van ca. 40 meter aan kan.


Terug naar modelauto's