Startpagina Modelspoor Modelauto's Baanontwerp Integraal


Liftbaanontwerp
onderbouw
railplan
blokstructuur
wegenplan
station
lift
sceenery
De lift is wel een bijzonder project geweest. De aanleiding is geweest om het hoogteverschil tussen de weg over de bergen en de rotonde (ca. 23 cm) in het dal te overbruggen.

Op de foto rechtsboven is dit goed te zien.

baanoverzicht
Figuur 1: baanoverzicht
 
Ik heb dit  proberen op te lossen met een brugconstructie, die aangedreven werd door een servo.

De aansturing van de brug met een servomotor met een arm blijkt in de praktijk problematisch te zijn. Door aansturing van de servo is de overgang van stand laag naar stand hoog te snel, waardoor de brug tegen zijn bovenkant resp. onderkant klapt. In de halfgeleidergids 2007 van Elektuur staat beschreven hoe je een servo kunt ombouwen tot een aandrijfmotor. Dit heb ik gedaan en de motor gebruikt om de brug middels een asje en nylondraad op te hijsen en neer te laten. Voor de aandrijving van de servomotor kan gewoon gebruik gemaakt worden van de schakeling uit figuur 2. De waarde van de weerstanden R3 en R4 bepalen de pulsbreedte van het signaal en hiermee de richting en snelheid van de motor. Experimenteel heb ik vastgesteld dat R3 = 56k en R4 = 18k het meest gunstig is. Bij R3 + R4 = 74k (pulsbreedte = 1,75 ms) gaat de brug omhoog totdat een microswitsch brug_hoog wordt gesloten. Voor g=0 (zie ook tristate schakeling van figuur 3) wordt R4 kortgesloten en gaat de brug naar beneden (pulsbreedte = 1,3 ms) totdat microswitch brug_laag wordt gesloten. 

brugservo aansturing
Figuur 2: aansturing voor servo van brug. De weerstanden R3/R4 bepalen pulsverhouding van het signaal


tristate
Figuur 3: tristate om R4 kort te sluiten

Ook het ophalen en neerlaten van de brug met nylondraad gaf in de praktijk te veel problemen.
Zo ontstond het idee om een lift te bouwen.
In bouwtekening lift is een constructietekening van de lift weergegeven, in opbouw lift kunt u zien hoe de lift in de praktijk er uit ziet en tot slot wordt onder besturing lift de elektronische schakeling voor het aansturen van de lift besproken.