Startpagina Modelspoor Modelauto's Baanontwerp Integraal


Wegenplanbaanontwerp
onderbouw
railplan
blokstructuur
wegenplan
station
lift
sceenery
Nadat ik wat ervaring had opgedaan met de spoorbaan kreeg ik het idee dat het geheel levendiger zou worden als er ook autoverkeer zou zijn.

Er moest worden voldaan aan een aantal uitgangspunten:
 1. het wegenplan moet ingepast worden in de bestaande situatie
 2. het autoverkeer moet zo reéel mogelijk overkomen.
  • niet plotseling stoppen voor een stoplicht, maar geleidelijk afremmen en optrekken.
  • Bij afslaan gebruik maken van richtingaanwijzers
  • verlichting moet geregeld kunnen worden
  • eventueel geluidseffecten: claxoneren, sirene enz.
 3. zowel het treinverkeer als het autoverkeer geïntegreerd regelen bij voorkeur door het programma Koploper
Uitgangspunt 1 heeft nog heel wat hoofdbrekens opgeleverd.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor een rondgaande tweerichtingen weg in het dorp, die aan één kant aansluit op een rotonde in het noord westen en de andere kant op zich zelf. Het baanoverzicht maakt dit duidelijk.
Anderzijds is er een rongaande éénrichting weg, die met beide zijden aansluit op de rotonde. Daar deze weg over de bergpartij in het zuid westen gaat moesten de hoogteveschillen opgelost worden.
Het hoogteverschil bij de rotonde is met een lift opgelost en het hoogteverschil aan de andere kant is opgelost door een viaduct.

Voor uitgangspunt 2 heb ik een workshop gevolgd waar werd gedemonstreerd hoe Faller modelauto's geschikt gemaakt konden worden voor automatische besturing. Onder basisschema auto's wordt hierover meer verteld.