Startpagina Modelspoor Modelauto's Baanontwerp Integraal


Wegenstructuurbaanontwerp
onderbouw
railplan
blokstructuur
wegenplan
station
lift
sceenery
In onderstaande figuur is het wegenplan schematisch weergegeven en onderstaande foto geeft een impressie vando opbouw in de praktijk.
De binenbaan met 2 richtingen verkeer bestaat uit 8 trajecten en passeert de spoorbaan 2 keer. Vanaf de rotonde gezien kan het verkeer op traject T11 rechtdoor naar T12 of rechtsaf naar T16.
Verkeer op T12 passeert de spoorbaan, vervolgt zijn weg op T13, passeert weer de spoorbaan en via T14 gaat het linksaf  via T15 naar de rotonde.
De rotonde kent 3 trajecten nl. T10, T08 en T09. Het verkeer van T15 gaat via T10 en T08 naar T09 of slaat af naar T01. Na T08 kan het verkeer afslaan naar T11 of zijn weg op de rotonde vervolgen.
Verkeer op T01 komt uiteindelijk via T02 tot en met T06 bij T07 de lift.
Er zijn in totaal 22 detectiepunten (reedrelais, in de figuur rood aangegeven). Als een detectiepunt wordt geactiveerd weet het programma war het voertuig zich bevindt en kan het sturinstructies geven.
Is het volgende traject bezet dan moet het voertuig stoppen en wachten tot betreffend trajectweer vrij is. Bij het stoppen moeten de remlichten geactiveerd worden.
Kan er worden afgeslagen dan moeten de richtingaanwijzers geactiveerd worden. Komt de auto voor de lift dan kan de auto pas doorrijden als de lift vrij is en netjes boven staat. Vervolgens gaat de lift naar beneden en kan de auto de rotonde op als die vrij is. Afslagen op de rotonde kunnen pas worden genomen als betreffende trajecten vrij zijn.
Het zal duidelijk zijn dat één en ander afhankelijk is van de voorwaarden, die vooraf zijn ingesteld. In voorwaarden onder basis auto's wordt hierop uitgebreid ingegaan.


 

   

        


Op de foto is rechts boven de lift te zien met de aansluiting op de éénrichtingweg over de bergpartij. Daarna volgt het viaduct, waarna de weg met een grote boog voor het station langs aansluit op de toekomstige rotonde.

baan overzicht
Baanoverzicht (in opbouw)