Startpagina Modelspoor Modelauto's Baanontwerp Integraal


PC aansturing met Koplopermodelspoor
treinen
communicatie trein
loc besturing
wissel/sein besturing
bezetmelding
PC besturing
interface signalen
basis trein
Koploper


Via de RS232 poort van de PC kunnen instructies worden verzonden om de controller bepaalde functies te laten uitvoeren. De meeste instructies die naar de controller worden verzonden bestaan uit 4 bytes, maar er zijn ook enkele die aan 2 bytes voldoende hebben.

  • De 4 bytes instructies beginnen met een initialisatie byte, gevolgd door een controlebyte, een adresbyte en tot slot een databyte.
  • De 2 bytes instructie kent alleen een initialisatie byte, gevolgd door een controlebyte.

 

Nadat de controller een byte heeft ontvangen, retourneert hij dit byte of (afhankelijk van de instructie) een informatiebyte.

Voor een betrouwbare dataoverdracht is het belangrijk om na het verzenden van een byte te wachten tot de controller het byte heeft geretourneerd, alvorens het volgende byte naar de controller te sturen. Eigenlijk wijkt alleen de instructieset van de controller in belangrijke mate af van het oude EDITS concept. De achterliggende gedachte is de mogelijkheden van het nieuwe dataformaat optimaal te benutten. Talrijke combinaties van het nieuwe dataformaat zijn immers nog steeds ongebruikt, maar kunnen wel met behulp van de constructieset van de controller worden gegenereerd. In zekere zin is de controller daardoor klaar voor de toekomst.

 

Wissel- en loc-commando’s

In onderstaande figuur is de 4 byte instructie voor een loc- en wisselbesturing weergegeven.

  • l/w = 0 => loc commando
  • l/w = 1 => sein-/ wisselcommando.
  • C1, C2 = trit C; voor locdecoders wordt trit C gebruikt om functie F0 in (1) of uit (0) te schakelen. Voor de wissel en seindecoders is trit C het vijfde adrestrit en meestal 0 (kan alleen ingesteld worden bij de Edits sein en (rijtuig) wisseldecoder).


 


 4 byte instructie

4 byte instructie

 

De communicatie tussen de PC en de controller is weergegeven in onderstaande figuur.

 

communicatie tussen PC en controller

communicatie tussen PC en controller

 

Nadat de controller deze instructie van de Edits Pro software of Koploper heeft ontvangen, zal hij het commando naar de booster blijven verzenden tot hij een nieuw loc- of wissel/seincommando ontvangt. Elk ontvangen byte wordt bij wijze van bevestiging teruggezonden naar de PC.

Het uitlezen van trein detectiemodules

Om de detectiemodules te kunnen uitlezen is voorzien in een twee bytes instructie. De instructieset heeft de volgende vorm:

 2 bytes instructie voor treindetectie module

2 bytes instructie voor treindetectie modules

 

De bits d1 – d5 geven aan welke module moet worden uitgelezen. In onderstaande tabel is het bitpatroon per module weergegeven.

 

module

d5

d4

d3

d2

d1

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

31

1

1

1

1

0

32

1

1

1

1

1

adressering van de bezetmelders

 

Het initialisatie byte wordt ongewijzigd teruggezonden; hetzelfde geldt voor het controlebyte. Direct daarna wordt echter een byte door de controller verzonden waarvan de afzonderlijke bits de ingangstoestanden van de aangesloten detectiemodules weergeven (zie onderstaand figuur).

 retourbyte

 retourbyte

Terug naar communicatie treinen.