Startpagina Modelspoor Modelauto's Baanontwerp Integraal


Bezetmeldingmodelspoor
treinen
communicatie trein
loc besturing
wissel/sein besturing
bezetmelding
PC besturing
interface signalen
basis trein
Koploper


Om informatie van de modelbaan terug te ontvangen wordt de data van de diverse treindetectie modules serieel uitgelezen. Hiertoe zijn deze modules voorzien van schuifregisters. De ingangstoestand van de treindetectie modules is de status van de 8 ingangen (0 = open ingang en 1 = gesloten ingang).

Bij het inklokken in de controller worden de ingangstoestanden van een module één voor één doorgegeven aan de seriële uitgang van het schuifregister, in het ritme van de pulsen op de klokingang. Na 8 pulsen is er een decoder uitgelezen.

Voor het uitlezen van de schuifregisters van 32 detectie modules moeten er 32 x 8 = 256 pulsen worden afgegeven. De pulsen worden gegenereerd tijdens het verzenden van de trits en wel in de tijd dat het signaal niet verandert en de processor dus even niets te doen heeft. Bij het verzenden van de loctrits zijn dit twee bloktijden van 156 ms, lang genoeg om per bloktijd 8 pulsen van 16 ms te kunnen verzenden. In onderstaande figuur wordt dit weergegeven voor 1 trit (2x8 pulsen).

 

klokpulsen voor het uitlezen van de bezetmelders

klokpulsen voor het uitlezen van de bezetmelders.

 


 


In onderstaande figuur wordt dit weergegeven voor één loccommando (16 x 8 = 128 pulsen). Daar elk loccommando twee keer achter elkaar wordt uitgevoerd kunnen maximaal 32 bezetmelders (32 x 8 = 256 bezetsecties) per loccommando worden uitgelezen.

 

pulsen voor het uitlezen van 32 bezetmelders

Pulsen voor het uitlezen van 32 bezetmelders.

 

Met de klokpulsen alleen krijgen we nog geen data uit de retourmodules, hiervoor is meer nodig. Om te beginnen is daar een klokpulsje dat nauwelijks opvalt, maar dat een essentiële functie vervult bij het uitlezen van de modules. Dit pulsje is helemaal links zichtbaar in onderstaande figuur. Het wordt gegenereerd op het moment dat de parallel/ serieel lijn nog hoog is (parallel load) en heeft tot gevolg dat alle data op de ingangen in de schuifregisters wordt geladen.

 

Nu wordt de parallel/ serieel lijn laag waarmee de schuifregisters in de mode  serial shift terechtkomen. Doordat de schuifregisters van alle modules aan elkaar gekoppeld zijn, ontstaat in feite één groot schuifregister dat bij elke opgaande flank van de kloklijn alle ingangstoestanden achter elkaar doorgeeft naar de controller, beginnend bij de module die direct aangesloten is op de controller.

 

Nadat alle registers zijn uitgelezen, wordt de parallel/ serieel lijn weer hoog gemaakt, waarbij de Edits modules op de opgaande flank van dit signaal de ingang flipflops resetten. De signalen in onderstaande figuur zijn samen met GND en 5 V terug te vinden op de gebufferde detectiemodule connector op de controllerprint.

 

uitleescyclus voor 32 bezetmelders

 uitleescyclus voor 32 bezetmelders.
Terug naar communicatie treinen.