Startpagina Modelspoor Modelauto's Baanontwerp Integraal


Modulesmodelspoor
treinen
communicatie trein
loc besturing
wissel/sein besturing
bezetmelding
PC besturing
interface signalen
basis trein
Koploper


Naast de control unit en de booster zijn er nog een aantal modules, die enerzijds zijn aangesloten op de rail en anderzijds op het centrale digitale systeem.
De modules verzorgen de aansturing van de treinen, de wissels, de seinen en overige aparatuur en de communicatie met het centrale systeem.
De volgende modules zijn van belang:
  • Loc decoders
  • Wissel-/seindecoders
  • Schakeldecoders
  • Trein detectiemodules
  • Treinadres detectiemodule(s)
Achtereenvolgens wordt de functie van betreffende modules globaal beschreven.


 


Loc decoders

In deze locdecoder is tevens locdetectie geïntegreerd. De mogelijkheden zijn:


Voor meer detail ga naar  locdecoder.

Wissel-/seindecoders

De wissel- seindecoder is bedoeld om wissels en seinen met bi-stabiele relais aan te sturen. Deze decoders geven een korte schakelpuls (instelbaar van 0,2 tot 2 seconden) om betreffende relais aan te sturen.

 

wissel-/ seindecoder

 

De decoder heeft 8 uitgangen en kan 4 bi-stabiele relais “in” en “uit” schakelen. De punten B en R worden op de rails of de boosterbedrading aangesloten.

Elke decoder vertegenwoordigt een bepaald adres, dat via een draadbrug uniek wordt gemaakt voor betreffende decoder. Komt de adresinformatie van de controller overeen met die van de decoder dan wordt de data informatie doorgegeven naar de uigang van de decoder. Dit betekent dat 1 van de 4 bi-stabiele relais in de “in” of “uit” stand wordt gezet.


Voor meer detail ga naar  wissel/ seindecoders

Schakeldecoders

De schakeldecoder geeft in tegenstelling tot de wissel- /seindecoder geen schakelpulsen af maar opteert voor een meer duurzaam schakelgedrag.

Deze decoders zijn hoofdzakelijk bedoeld voor lichtseinen zonder elektromagnetische relais. De potentiaalvrije relaisuitgangen maken het mogelijk om de railspanning te schakelen en zijn inzetbaar voor tal van toepassingen.

 

schakeldecoder

Voor lichtseinen zijn aparte uitgangen (4 stuks) beschikbaar, die lampjes kunnen aansturen. Er is ook voorzien in het aansturen van led’s door middel van pull up weerstanden.

De adressering is identiek aan die van de wissel- /seindecoder.

Voor meer informatie ga naar schakeldecoders.

 

Trein detectiemodules

Met de treindetectie module kan de positie van een trein bepaald worden. Dit wil zeggen dat vastgesteld kan worden dat in een bepaald blok een trein aanwezig is, maar niet welke trein. Met behulp van het programma Koploper is het mogelijk een bepaalde trein volledig te volgen. In het programma moet worden aangegeven in welk blok een bepaalde trein start en naar welk volgende blok de trein gaat. Vervolgens volgt Koploper de trein volledig bij automatische mode.

 

treindetectie module

 

Elke module heeft 8 ingangen en in totaal kunnen maximaal 32 modulen worden aangesloten, waarmee 256 ingangen beschikbaar komen.

Op connector K2 is wel of geen voorgaande detectiemodule aangesloten en op connector K1 is een volgende module aangesloten of de controller.

Wordt op één van de ingangen een trein gedetecteerd (aarde op betreffende ingang) dan klapt bijbehorende flip flop om. In de leescyclus genereert de controller 32x8 = 256 klokpulsen en worden alle modulen als één groot schuifregister uitgelezen. Daarna is bekend welke blokken (of secties in een blok) bezet zijn. De niet aangesloten detectiemodulen worden door de controller herkend daar de bits in de controllerregisters van de niet aangesloten detectiemodulen de logische waarde “1” krijgen.

 

Voor meer detail ga naar  treindetectie.

Treinadres detectiemodule(s)

De treinadres detectiemodule geeft exact het adres aan van de trein die het detectiepunt passeert. Dit maakt het niet alleen mogelijk om het adres van de trein in het sporenplan te presenteren maar biedt ook de mogelijkheid om aan de hand van de adresgegevens een treinenloop te programmeren die speciaal voor deze trein bestemd is. Dit opent mogelijkheden een goederentrein bijvoorbeeld via een doorgaand goederenspoor te leiden, een stoptrein te laten stoppen langs het perron of een D trein het station te laten passeren zonder oponthoud.

treinadresdetectie globaal

 Treinadresdetectie globaal

Detectie vindt plaats met een IR sensor die reageert op een onder de loc gemonteerde IR led. Om ook detectie mogelijk te maken van treinen die niet met IR-transmitter zijn uitgevoerd is ook voorzien in een conventionele detectie mogelijkheid door middel van een contactrail.

Er wordt gebruik gemaakt van IR sensoren die veelvuldig in receivers of TV toestellen worden toegepast als ontvanger voor IR afstandbediening. Het grote voordeel van deze componenten is dat in één compacte behuizing zowel een IR fotodiode, een versterker, een dynamiek compressor als een HF demodulator zijn ondergebracht. Met name de dynamiekcompressie maakt deze component geschikt om als locdetectie toe te passen.

Een treinadres detectiemodule is relatief duur en gebruikt een compleet adres. Toepassing van een treinadres detectiemodule in plaats van een trein detectiemodule heeft zin wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan:

 

Als gebruik gemaakt wordt van Koploper is de treinadres detectiemodule overbodig.


Terug naar basistrein